Política de privacitat

RANDSTECH SL a través del seu web RANDSTECH.COM sol·licita a l'usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de RANDSTECH SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats. La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de RANDSTECH SL, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable. RANDSTECH SL, a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per a ell. L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses de el grup a què pertany RANDSTECH SL, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació de servei, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. RANDSTECH SL, a través del seu web, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui per RANDSTECH.COM. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i amb el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per a ells. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web RANDSTECH.COM, mitjançant comunicació escrita dirigida a RANDSTECH SL, Av. Europa 24, 08350 Arenys de mar (Barcelona) Espanya, o bé a través de l'enviament d'un correu electrònic a info@randstech.com